Ashra Mubashra Names

Ashra Mubashra

EnHuzoor ﷺ ke 10 ashaab woh hain jin ke janati honay ki duniya mein khabar day di gayi un ko “Ashra Mubashra“ kehte hain. Un mein 4 to Khulfa رضی اللہ عنہم hain.

  • Hazrat Abu Bakr Siddiq,
  • Hazrat Umar Farooq ban khitaab,
  • Hazrat usmaan ban aafan,
  • Ameer ul-momineen Hazrat Ali Ibn abi taalib,
  • Hazrat Talha,
  • Hazrat Zubair,
  • Hazrat Abdul Al Rehman ban auf,
  • Hazrat Saad ban abi Waqas,
  • Hazrat Saeed ban Zaid,
  • Hazrat Abbu Ubaida ban jarah رضوان اللہ علیہم اجمعین.

En Ashra Mubashra k elawa bhi Ahadees mein baaz aur sahaba karaam ko bhi jannat ki basharat di gayi hai. Chunancha khatoon e jannat Hazrat Fatima Zahra رضی اللہ عنہا ke haq mein warid hai keh woh jannat ki bibiyon ki sardar hain aur Hazrat Imam e Hassan aur Hazrat Imam e Hussain رضی اللہ عنہما ke haq mein warid hai ke woh jawanan e bahisht ke sardar hain. Isi tarhan ashaab e badar aur ashaab بیعۃ الرضوان ke haq mein bhi jannat ki bashartein hain.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *