Category: Haqooq ul ibad

Shohar ke Huqooq

Shohar ke Huqooq

Allah pak ne shoharon ko biwion par haakim banaya hai aur bohat barri buzurgi di hai. Es liye har aurat par farz hai ke woh apne shohar ka hukum manay aur khushi khushi apne shohar ke har hukum ki tabedari … Read More