Category: Qurani Waqiat

Hazrat Ayub ka imtihan

Hazrat Ayub ka imtihan aur unka sabar

Hazrat Ayub علیہ السلام Hazrat Ishaq علیہ السلام ki aulaad mein se hain aur un ki walida Hazrat Loot ke khandan se hain. Allah pak ney aap ko har terhan ki nematon se nawaza tha. Hussan soorat bhi aur maal … Read More

Qabeel Dunya ka Pehla Qatil

Qabeel Dunya ka sub say Pehla Qatil

Zameen par sab se pehla qaatil Qabeel aur sab se pehla maqtool Habil hai “Qabeel o Habil” yeh dono Hazrat Aadam علیہ السلام ke Farzand hain. En dono ka waqia yeh hai keh Hazrat Hawa رضی اللہ عنھا ke har … Read More

300 aadmi Soor ban gaye

300 aadmi Soor ban gaye (Hikayat)

Hazrat Eesa Rooh ullah علیہ السلام ki khidmat mein hawarion ney arz ki, keh (Kya) Aap ka Rab عزوجل aap ki dua se yeh karam nawazi farma dega keh hum par aasman se ghaibi dastar khawan nematon se bhara hua … Read More