Category: Quran

Zindagi ka Maqsad Image

Hamari Zindagi ka maqsad

Allah pak ka quran azeem mein irshad hota hai : Tarjuma kanz al irfan : Aur main ney jinn aur aadmi isi liye banaye ke meri ibadat karen.[1]Parah 27, surah الذریة, aayat 56 Aik aur jagah irshad baari hai : … Read More

Quran e Pak Ki Zaroorat, Ahmiyat Aur Fawaid

Quran e Pak Ki Zaroorat, Ahmiyat Aur Fawaid

Quran kareem wahi e Ellahi hai. Yeh Qurb e khuda wandi ka zareya hai. Rehti duniya tak key liye nuskha e kemia hai. Tamam uloom ka sarchashma hai. Yeh hidaayat ka majmoua, rehmaton ka khazina aur barkatoon ka mamba hai. … Read More