Dabbat al Ard

Dabbat al Ard

Dabbat al Ard aik ajeeb shakal ka janwar hai jo koh Safa se zahir ho kar tamam shehron mein nihayat jald phiray ga. Fasahat ke sath kalaam kere ga. Har shakhs par aik nishani lagaye ga. Emandaron ki peshani par Hazrat Musa علیہ السلام kia lathi say aik noorani khat kheinchain ga aur Kafir ki peshani par Hazrat Sulaiman علیہ السلام ki anguthi say kaali mohar kare ga.

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *