Mehrab e Maryam aur Hazrat Maryam رضی اللہ عنہا ka Waqia

Hazrat Maryam

Hazrat Eesa علیہ السلام ki walida Majida Hazrat Maryam رضی اللہ عنہا ke waalid ka naam “Imran” aur maan ka naam “حنہ” tha. Jab Bibi Maryam apni maan ke shikam mein theen us waqt un ki maan nay yeh mannat maan li thi keh jo bacha peda ho ga main us ko Bail ul muqaddas ki khidmat ke liye azad kardoon gi.

Chunancha jab Hazrat Maryam peda huien to Hazrat e Hana nay apni beti ke peda hotay hi inhen aik kapray mein lapeta aur bait ul muqaddas mein le gayeen. Jahan 4000 Khudam rehtay they. Aur un ke sardar 27 ya 70 they. Jin ke Ameer Hazrat Zakria علیہ السلام they. Jo Hazrat Maryam ke khalu they. Chunancha Bibi Maryam ke waalid mohtaram Hazrat Imran bani Israel ke imam they, Is liye un 70 mein se har aik nay Hazrat Maryam رحمۃ اللہ علیھا ke haasil karne ki koshish ki.

Har aik chahta tha ke un ki khidmat ka Sharf mujhe haasil ho. Hazrat Zakria علیہ السلام nay farmaya ke inka ziyada mustahiq mein hon, Kyun keh inki khaala mery nikah mein hain. Woh ulama e yahood jo ke wahan ke Khudam ke sardar they bolay keh agar rishte daari ki bina par yeh haq milta to un ki ammi jaan ko milta, Ab faisla yeh hai keh quraa dala jaye, jin ke naam par quraa niklay woh inhen haasil kare.

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
YouTube Channel (Subscribe Now) Subscribe

Bibi Maryam رضی اللہ عنہا ki kifalat

Yeh sab hazraat neher urdan ki taraf apne woh qalam le kar chalay jis se wahi [1]Yani Torait likhte they. Aur tey yeh hua keh jis ka qalam pani mein nah doobe, nah bah jaye woh Hazrat Maryam ko le aur jis ka qalam doob jaye ya bah jaye woh un ka mustahiq nahi. Chunancha aisa hi kiya gaya, sab ke qalam doob gaye ya bah gaye magar Hazrat Zakria علیہ السلام ka qalam pani mein thehra raha. Lehaza Hazrat Maryam ki parwarish inhen ke supurd hui. Baaz riwayaton mein hai keh 3 baar quraa dala gaya aur har baar aisa hi hua.

Chunancha Hazrat Zakria علیہ السلام nay Hazrat Maryam رضی اللہ عنہا ko apni kifalat aur parwarish mein le liya aur bait ul muqaddas ki oopar ki manzil mein tamam manzlon se allag aik mehrab bana kar Hazrat Maryam رضی اللہ عنہا ko is mehrab mein thehraya. Jis ka darwaaza beech bait ul muqaddas ke tha. Jahan zeenay [2]Yani seerhi ke zariye poanch satke they. Hazrat Zakria علیہ السلام ke ilawa wahan koi nah jata tha. [3]Tafseer e Naimi ج۳ص۳۸۱. ۳۸۲, بتغیر قلیل

Hazrat Maryam رضی اللہ عنہا ki ibadat

Chunancha Hazrat Maryam رضی اللہ عنہا is mehrab mein akeli khuda ki ibadat mein masroof rehne lagen aur Hazrat Zakria علیہ السلام subah o shaam mehrab mein un ki khabar geri aur khord o nosh ka intizam karne ke liye atay jatay rahay. Chand hi dinon mein Hazrat Maryam رضی اللہ عنہا ki mehrab ke andar yeh karamat namodaar hui keh. Jab Hazrat Zakria علیہ السلام mehrab mein jatay to wahan sardiyoon ke phal garmi mein aur garmi ke phal sardiyoon mein paatey.

Hazrat Zakria علیہ السلام heran ho kar puchhte keh. Ae Maryam yeh phal kahan se tumahray paas atay hain? to Hazrat Maryam رضی اللہ عنہا yeh jawab detin ke yeh phal Allah ki taraf se atay hain aur Allah jis ko chahta hai bilaa hisaab rozi ataa farmata hai.

Mehrab e Maryam

Hazrat Zakria علیہ السلام ko khudawand e Quddoos nay nabuwat ke Sharf se nawaza tha. Magar un ke haan koi aulaad nahi thi aur woh bilkul zaeef ho chukay they. Barson se un ke dil mein Farzand ki tamanna mojzan thi aur baarha unhon nay girrgirra kar khuda se oulad e narina ke liye dua bhi mangi thi. Magar khuda ki shan e be nayazi ke is ke bawajood ab tak un ko koi Farzand nahi mila.

Jab unhon nay Hazrat Maryam رضی اللہ عنہا ki mehrab mein yeh karamat dekhi ke is jagah be mausam ka phal aata hai to os waqt un ke dil mein yeh khayaal aaya ke meri Umar ab itni zaefi ki ho chuki hai ke aulaad ke phal ka mausam khatam ho chuka hai. Magar woh Allah jo Hazrat Maryam ki mehrab mein be mausam ke phal ataa farmata hai woh Qadir hai keh mujhe bhi be mausam ki aulaad ka phal ataa farma de.

Chunancha aap nay mehrab Maryam mein dua mangi aur aap ki dua maqbool ho gayi. Aur Allah pak nay burrhapay mein aap ko aik Farzand ataa farmaya. Jin ka naam khud khudawand e aalam nay “Yahya” rakha. Aur Allah pak nay un ko nabuwat ka sharf bhi ataa farmaya.

4.2/5 - (5 votes)

Hawala Jaat[+]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *