Mazaq

Kisi ka mazak urana kaisa?

Kisi ke ayob o naqaais ko is tarhan zahir karna keh log os par hansen tamaskhur ( mazak urana ) kehlata hai. Es ke liye kabhi to kisi ke qoul ya feal ki naqal utari jati hai. Aur kabhi os … Read More

Gunahon ki ijazat dena kaisa

Gunahon ki ijazat dena kaisa?

Apne matehat logon ko gunah ki ijazat dena bhi zabaan ki aafton mein se hai. Maslan kisi mard ka apni biwi ya beti ya betay ya behan waghera ko gunahon wali jagah par jane ki ijazat dena ya kisi gunah … Read More

Khanay mein se aib nikalna kaisa

Khanay mein se aib nikalna kaisa?

khanay mein aib nikalna makrooh o khlaf e sunnat hai. Aur agar is ki wajah se khana pakanay walay ya maizban ki dil aazari ho jaye to mamnu hai. Hazrat Abbu Huraira رضی اللہ عنہ nay farmaya keh Sarwar e … Read More

Logon ke buray naam rakhna kaisa hai

Logon ke buray naam rakhna kaisa hai?

Asal naam se hatt kar kisi ka aisa waisa naam ( maslan tambu, ٹھنگو, kalo waghera ) rakhna bhi hamaray muashray mein bohat mamooli tasawwur kya jata hai. Halaank is se samnay walay ko takleef pahunchti hai aur yeh mamnu … Read More

Qaza e Hajat

Qaza e Hajat karte waqt baatein karna kaisa?

Qaza e hajat ke waqt aur bait ul khala mein baten karna makrooh tareemi hai. Lehaza is se bhi bacha jaye. (حدیقہ ندیہ،ج۲، ص۳۱۱) Hazrat Abbu Saeed Khudri رضی اللہ عنہ se marwi hai keh Makki Madani Sultan ﷺ ne … Read More

Ganay gana kaisa hai

Ganay gana kaisa hai?

Imam e Ahal e Sunnat Moulana Ahmed Raza Khan علیہ رحمۃ الرحمن nay saaz ke sath gaaye jaaney wala murawaja ganay ko haraam qarar diya hai. (فتاویٰ رضویہ ،ج۱۰،ص۵۴) Be shumaar kharabion ke is majmuae ko modern mufakkir rooh ki … Read More

Khutba

Khutbe ke douran bolna kaisa?

Hazrat Ibn Abbas رضی اللہ عنہ se marwi hai keh. Huzoor Anwar ﷺ ney farmaya :” Jo imam ke khutba dete waqt kalaam kare uski misaal os gadhay ki hai jo boojh uthata hai aur jo baat karne walay ko … Read More