Khanay mein se aib nikalna kaisa

Khanay mein se aib nikalna kaisa?

khanay mein aib nikalna makrooh o khlaf e sunnat hai. Aur agar is ki wajah se khana pakanay walay ya maizban ki dil aazari ho jaye to mamnu hai. Hazrat Abbu Huraira رضی اللہ عنہ nay farmaya keh Sarwar e … Read More

Logon ke buray naam rakhna kaisa hai

Logon ke buray naam rakhna kaisa hai?

Asal naam se hatt kar kisi ka aisa waisa naam ( maslan tambu, ٹھنگو, kalo waghera ) rakhna bhi hamaray muashray mein bohat mamooli tasawwur kya jata hai. Halaank is se samnay walay ko takleef pahunchti hai aur yeh mamnu … Read More

Qaza e Hajat

Qaza e Hajat karte waqt baatein karna kaisa?

Qaza e hajat ke waqt aur bait ul khala mein baten karna makrooh tareemi hai. Lehaza is se bhi bacha jaye. (حدیقہ ندیہ،ج۲، ص۳۱۱) Hazrat Abbu Saeed Khudri رضی اللہ عنہ se marwi hai keh Makki Madani Sultan ﷺ ne … Read More

Ganay gana kaisa hai

Ganay gana kaisa hai?

Imam e Ahal e Sunnat Moulana Ahmed Raza Khan علیہ رحمۃ الرحمن nay saaz ke sath gaaye jaaney wala murawaja ganay ko haraam qarar diya hai. (فتاویٰ رضویہ ،ج۱۰،ص۵۴) Be shumaar kharabion ke is majmuae ko modern mufakkir rooh ki … Read More

Khutba

Khutbe ke douran bolna kaisa?

Hazrat Ibn Abbas رضی اللہ عنہ se marwi hai keh. Huzoor Anwar ﷺ ney farmaya :” Jo imam ke khutba dete waqt kalaam kare uski misaal os gadhay ki hai jo boojh uthata hai aur jo baat karne walay ko … Read More

Muazzam Deeni ki gustaakhi karna kaisa

Muazzam Deeni ki gustaakhi karna kaisa?

Muazzam deeni maslan kisi Aalim e Deen ya peer sahib ki shaan mein nazebah kalmaat kehna bohat barri jurrat hai. Imam Ahal e Sunnat Moulana Ahmed Raza Khan علیہ رحمۃ الرحمن farmatay hain : ” Agar ( koi ) aaiam … Read More

Sakht Kalami Karna

Sakht kalami karna kaisa?

Baaz log sakht lehja mein guftagu karne ko baais e Iftikhar tasawwur karte hain. Halaan keh Allah Pak ke mehboob danaye gayub ﷺ ne esay aib qarar diya hai. Aur narmi ki targheeb dilae hai. Chunancheh Umm ul-momineen Hazrat Ayesha … Read More

Burai

Buraiyon ki targheeb dena kaisa?

Logon ko gunahon par ubharna apne sar par gunahon ka ambaar laadnay ke mutradif hai. Jaissa keh Rasool e Akram ﷺ ney farmaya : ” Jis ney kisi ko gumraahi ki dawat di usay os gumraahi ki pairwi karne walon … Read More

Doghla Pan

Doghla Pan | Do Rukhi ikhtiyar karna kaisa?

Isay doghla pan bhi kaha jata hai. Is se morad yeh hai keh. Insan do dushmanon ke darmain lagai bujhai kare yani jis ke paas jaye osi ki himayat mein bolay. (احیاء العلوم ، کتاب آفات اللسان،ج۳،ص۱۹۵) Hazrat Amaar bin … Read More