Quran shareef kya hai?? Aur is sey pehley kon c kitaben then??

Quran shareef

Quran shareef Allah pak ka kalaam hai os ney apne bundon ki rahnumai ke liye utaara. Is mein saaray ilm hain aur woh be misl kitaab hai. Waisi koi dusra nahi bana sakta hai chahay tamam duniya ke log mil jayen magar aisi kitaab nahi bana sakte.

Allah pak ney yeh kitaab apne piyare Nabi Huzoor Muhammad e Mustafa ﷺ par utari. Jaisay is se pehlay Torat Hazrat e Musa علیہ السلام par, Zaboor Hazrat Dawood علیہ السلام par, Injeel Hazrat Eesa علیہ السلام par aur doosri kitaaben aur Nabiyon علیہم السلام par utari theen. Woh sab kitaaben bar haq hain. Hamara un sab par imaan hai magar pehlay zamana ke shareer logon ney agli kitabon ko badal dala woh asli nahi milteen. Quran shareef ka Allah pak khud nigehbaan hai. Is liye woh jaissa utra waisa hi hai aur hamesha waisa hi rahay ga. Sara zamana chahay to bhi is mein aik harf ka farq nahi aa sakta.

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *