Tag: Noha

Noha karna kaisa hai

Noha karna kaisa hai?

Noha se morad yeh hai keh maiyat ke Awsaf mubaligha ke sath bayan kar ke aawaz se roya jaye. Esay bain bhi kehte hain aur ye bil ijma haraam hai.[1]Bahar-e-Shariat, Hissa 4, Masla # 17, Safha 357 Is ki muzammat … Read More