Daily Archives: September 19, 2022

Waham ki islam mein kya haqeeqat hai?

Waham ki islam mein kya haqeeqat hai?

Aik badshah aur us ke saathi shikaar ki gharz se jungle ki janib chalay ja rahay thay. Subah ke sannatay mein ghoron kay qadmoon ki aawazen saaf sunai day rahi theen. Jinhen suntay hi aksar rahgeer rastay se hatt jatay … Read More